Dòng Nội dung
1
Lịch sử kiến trúc phương Đông / Trần Văn Khải
Tp. HCM
159 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Lịch sử kiến trúc truyền thống Việt Nam / Nguyễn Sỹ Quế; Nguyễn Văn Đỉnh; Nguyễn Hồng Hương (Đồng chủ biên); và Cộng sự
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2010
203 tr. ; cm.
Trường đại học Xây dựng - Khoa Kiến trúc Quy hoạch - Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)