Dòng Nội dung
1
Kiến trúc Sinh khí hậu : Thiết kế Sinh khí hậu trong Kiến trúc Việt Nam / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
Hà Nội : Xây dựng, 2002
266 tr. ; cm.
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Khoa Kiến trúc

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)