Dòng Nội dung
1
Thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công trình công cộng và không gian đô thị / GS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm; ThS.KTS. Nguyễn Chí Ngọc
Hà Nội : Xây dựng, 2007
242 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)