Dòng Nội dung
1
Atlas giải phẫu người / Frank H H. Netter, MD; Nguyễn Quang Quyền, Phạm Đăng Diệu (dịch)
H. : Y học, 2018
tr. ; 29 cm.

Trình bày: Đầu và cổ; lưng và tủy gai; ngực; bụng; chậu hông và đáy chậu...
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:180) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:76)

2
Atlas of Human Anatomy / Frank H. Netter
Elsevier 2014
531 tr. ; cm.

MD's Atlas of Human Anatomy offers unsurpassed depictions of the human body in clear, brilliant detail - all from a clinician's perspective. With its emphasis on anatomic relationships and clinically relevant views, Dr. Netter's work provides a coherent, lasting visual vocabulary for understanding anatomy and how it applies to medicine today.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

3
Atlas of Human Anatomy / Frank H. Netter
Elsevier 2019
791 tr. ; cm.

MD's Atlas of Human Anatomy offers unsurpassed depictions of the human body in clear, brilliant detail - all from a clinician's perspective. With its emphasis on anatomic relationships and clinically relevant views, Dr. Netter's work provides a coherent, lasting visual vocabulary for understanding anatomy and how it applies to medicine today.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

4
Bài giảng giải phẫu học : Thần kinh Ngực Bụng / Mai Văn Thìn
HCM, 2020
287 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:61)

5
Bài giảng giải phẫu học Thân mình - Ngực - Bụng - Thần kinh trung ương - Giải phẫu học đại cương,. Nguyễn Quang Quyền Tập 2 /
H. : Y học, 2015
560 tr. ; 27 cm.

Bộ sách Bài giảng Giải Phẫu Học do cố Giáo sư Nguyễn Quang Quyền chủ biên với sự tham gia biên soạn của các nhà giải phẫu giàu kinh nghiệm và sự góp sức của tập thể cán bộ nhân viên Bộ môn Giải Phẫu Học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1985, qua 12 lần tái bản, bộ sách là sách giáo khoa giải phẫu của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và là một tài liệu giải phẫu quan trọng, được sử dụng tham khảo tại các trường đại học y khoa trong nước. Bộ sách Bài giảng Giải Phẫu Học có 2 tập cho đối tượng sinh viên đại học gồm các chuyên ngành bác sĩ y khoa, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ ngành y học cổ truyền, y tế công cộng và dược sĩ. Ngoài ra bộ sách còn phục vụ đào tạo hệ cử nhân các chuyên ngành y học và các chuyên ngành khác liên quan đến khoa học sức khỏe.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:68) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)