Dòng Nội dung
1
Junqueira's basic histology : Text and Atlas / Mescher, Anthony L.
New York : McGramw Hill, 2021
563 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Langman's medical embryology / T. W. Sadler
UK : Wolters Kluwer, 2019
429 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Mô học / Trần Công Toại (ch.b.); Nhan Ngọc Hiền, Nguyễn Phương Thảo...
H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2020
265 tr. ; 24 cm.

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về mô học, các đặc điểm cấu tạo của một số loại mô như: Mô liên kết, mô sụn, mô xương, mô cơ, mô thần kinh.... Trình bày cấu tạo mô học, chức năng của hệ thần kinh, các cơ quan tạo huyết và miễn dịch, da, hệ hô hấp, hệ tiết niệu...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:28)

4
Mô phôi : Dùng cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe / Võ Huỳnh Trang, Nguyễn Văn Đối
H. : Y học, 2021
289 tr. ; 27 cm.
Trường Đại học Y dược Cần Thơ
Nội dung giáo trình gồm 2 phần: Phần mô học cung cấp kiến thức về hình thái vi thể của các cơ quan và mối liên quan với chức năng của chúng. Phần phôi thai học trình bày quá trình phát sinh và phát triển của bộ phận, cơ quan của cơ thể người, cơ chế gây ra một số dị tật bẩm sinh. Sách có 23 bài học lý thuyết, cấu trúc mỗi bài học gồm: mục tiêu, nội dung bài học kèm hình ảnh minh họa có màu và một số câu hỏi lượng giá.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:49) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:14)

5
Phôi thai học / Phan Chiến Thắng, Trần Công Toại
H. : Hồng Đức, 2013
138 tr. ; cm.
Đại học Y dược TP.HCM
Đây là giáo trình giảng dạy chính thức của Bộ môn Mô phôi – ĐH Y dược TPHCM và Bộ môn Mô Phôi Di truyền – ĐH Y PNT. Sách được biên soạn bởi các thầy cô đến từ 3 trường Đại học Y dược TPHCM, Đại học Y khoa PNT, và Khoa Y ĐHQG TPHCM. Chủ biên là PGS. TS. Phan Chiến Thắng và PGS. TS. Trần Công Toại. Giáo trình gồm các nội dung sau: B1. PHÔI THAI HỌC NGƯỜI B2. SỰ THỤ TINH B3. SỰ LÀM TỔ B4. SỰ PHÂN CẮT VÀ SỰ TẠO BA LÁ PHÔI B5. ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊ DẠNG – QUÁI THAI HỌC – ĐA THAI B6. SỰ HÌNH THÀNH HỆ TIM MẠCH B7. SỰ HÌNH THÀNH HỆ TIÊU HOÁ B8. SỰ HÌNH THÀNH HỆ TIẾT NIỆU B9. SỰ HÌNH THÀNH HỆ SINH DỤC B10. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ BIỆT HÓA GIỚI TÍNH
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)