Dòng Nội dung
1
Atlas of oral and Maxillofacial surgery / Deepak Kademani, Paul S. Tiwana
UK : Elsevier, 2016
1485 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

2
Bài giảng Bảng kiểm mô phỏng nhổ răng / Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt
Tp.HCM
1 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Bài giảng Dịch tễ học bệnh răng miệng / Ho Dac Chien DDS. MPHM
Tp.HCM
61 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Bài giảng Kiểm soát lây nhiễm trong nhổ răng, phẫu thuật miệng / TS. BSCK2 Tạ Tố Trân
Tp.HCM
46 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Bài giảng Kỹ thuật nhổ răng bằng kềm và nạy / TS. BSCK2 Tạ Tố Trân
Tp.HCM
56 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)