Dòng Nội dung
1
Ấn tượng Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh / Hà Thúc Minh, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Lê Chương...
Tp. HCM : Trẻ, 2005
416 tr. ; 20 cm.

Tập hợp các bài viết về Sài Gòn đã được đăng trên tạp chí Xưa và Nay, giới thiệu cho bạn đọc những tư liệu liên quan đến lịch sử, văn hoá của Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh trong hơn 300 năm qua
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
British culture : An introduction / David Christopher
London : New York, 2015
330 tr. ; 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Các vùng văn hóa Việt Nam / Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận
H. : Văn hóa dân tộc, 2018
334 tr. ; 21 cm.

iới thiệu giản lược những nét đại cương các vùng văn hoá chủ yếu của nước ta: Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, miền Bắc, Việt Bắc, Tây Bắc, Nghệ Tĩnh, Xứ Huế, Tây Nguyên và đồng bằng miền Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Chinh phục các làn sóng văn hoá : Những bí quyết kinh doanh trong môi trường văn hóa đa dạng / Fons Trompenaars; Charles Hampden - Turner; Hoàng Long và nhóm BKD47 (dịch)
Hà Nội : Tri thức, 2006
450 tr. ; cm.

Đây là cuốn sách đầu tiên chỉ cho những nhà quản lý chuyên nghiệp cách xây dựng những kỹ năng giao thoa văn hóa cần thiết trong môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay … cách đối phó với những vấn đề về văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Chuyện thực tập từ giảng đường đến văn phòng / Đặng Huỳnh Mai Anh
H. : Tổng hợp Tp.HCM, 2014
275 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)