Dòng Nội dung
1
An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm : An toàn sinh học cấp 2 / GS.TS. Nguyễn Trần Hiển; TS. Nguyễn Thanh Thủy; và Cộng sự
Hà Nội, 2022
128 tr. ; cm.
Viện vệ sinh dịch tể Trung Ương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Kỹ thuật cơ bản của phòng xét nghiệm / Etienne Levy - Lambert
H. : Y học, 1978
488 tr. ; 27 cm.

Sách viết đơn giản, có minh họa các hình vẽ để việc sử dụng được dễ dàng với mọi đối tượng. Các dụng cụ nêu ở đây đều rẻ và dễ kiếm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm : Sách đào tạo đại học và sau đại học / PGS.TS.BS. Đặng Thị Ngọc Dung; và Cộng sự
Y học, 2020
282 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)