Dòng Nội dung
1
Bài tập sức bền vật liệu / Vũ Đình Lai (Chủ biên)
H. : Xây dựng, 2014
491 tr. ; 27 cm.

liệu cung cấp các bài tập sức bền vật liệu và giải mẫu
Đầu mục:1

2
Bộ tuyển tập Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch, kiến trúc xây dựng và vật liệu xây dựng
H. : Xây dựng, 2013
1333 tr. ; 30 cm.

Bộ tuyển tập Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch, kiến trúc xây dựng và vật liệu xây dựng được xuất bản lần này gồm 14 quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng được bộ xây dựng.
Đầu mục:1

3
Cầu thép bê tông cốt thép liên hợp / Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà, Phạm Duy Hòa
Hà Nội : Xây dựng, 2012
109 tr. ; 27 cm.

Những vấn đề về lý thuyết và cấu tạo của các loại cầu, chứa đựng những nội dung cơ bản lẫn chuyên sâu nhằm phục vụ cho công tác thiết kế cũng như nghiên cứu.
Đầu mục:1

4
Giáo trình - Bài tập sức bền vật liệu / Thạch Sôm Sô Hoách, Trương Văn Bằng, Trương Quốc Khang
H. : Xây dựng, 2018
191 tr. ; 27 cm.

Sức bền vật liệu là một trong những môn học cung cấp kiến thức cơ sở cho nhiều ngành kỹ thuật, do vậy việc hiểu biết về môn học này là rất cần thiết đối với sinh viên theo học các ngành như xây dựng, giao thông, thủy lợi...
Đầu mục:1

5
Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng / Nguyễn Cao Đức, Nguyễn Mạnh Phát, Nguyễn Hữu Hanh
H. : Xây dựng, 2013
98 tr. ; 27 cm.
Nguyễn, Cao Đức
Trình bày các khái niệm, phương pháp thử, dụng cụ và thiết bị, trình tự tiến hành thí nghiệm, cách nghi chép và tính toán kết quả... của tất cả những chỉ tiêu kĩ thuật quan trọng trong mỗi loại vật liệu xây dựng.
Đầu mục:1