Dòng Nội dung
1
Sổ tay vật liệu cho người làm xây dựng. Quang Hùng, Hoàng Phương, Trần Vũ Khánh 1 /
Tp.HCM : Thanh niên, 2006
460 tr. ; 21 cm.

Cấu tạo chức năng và công dụng của kim loại
Đầu mục:1

2
Vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
H. : Giáo dục, 1993
344 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu toàn diện về chủng loại, đặc điểm, sức chịu tải và cách tính toán sử dụng vật liệu đất, gỗ, kim loại, bêtông, gạch đá
Đầu mục:1

3
Vật liệu xây dựng / Viết theo chương trình đã được hội đồng môn học ngành xây dựng thông qua Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
H. : Giáo dục, 1993
348 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu toàn diện về chủng loại, đặc điểm, sức chịu tải và cách tính toán sử dụng vật liệu đất, gỗ, kim loại, bêtông, gạch đá
Đầu mục:1