Dòng Nội dung
1
Công nghệ phỏng vấn : Sách tham khảo nghiệp vụ / Maria Lukina; Hoàng Anh (dịch)
H. : Thông tấn, 2004
298 tr. ; 19 cm.

Nội dung cuốn sách đề cập đến những quan niệm về phỏng vấn; các dạng phỏng vấn; đặt phỏng vấn trong bối cảnh; phân biệt giữa phỏng vấn cho báo viết và phỏng vấn cho báo hình, báo nói và báo điện tử.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Tâm lý học xã hội / Trần Quốc Thành; Nguyễn Đức Sơn
Hà Nội : Đại học sư phạm, 2011
354 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)