Dòng Nội dung
1
Phác đồ điều trị cấp cứu nhi khoa 2006 / Võ Công Đồng; Nguyễn Đình Học (hiệu đính); Hồ Lữ Việt (trình bày)
Tp. Hồ Chí Minh : Y học, 2006
496 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu kĩ thuật cơ bản trong cấp cứu. Các triệu chứng và hội chứng chính. Chẩn đoán và phương pháp xử trí cấp cứu hồi sức nhi khoa các hệ hô hấp, tuần hoàn, thần kinh... và các tính huống cấp cứu tai nạn, ngộ độc khác nhau.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cẩm nang cấp cứu / GS. Vũ Văn Đính; và Cộng sự
Y học, 2015
633 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Cẩm nang cấp cứu / Vũ Văn Đính
H. : Y học, 2003
548 tr. ; 21 cm.

Cuốn Cẩm nang cấp cứu nhằm mục đích phục vụ các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau khi phải đối mặt các trường hợp cấp cứu trong những giờ phút đầu tiên. Với sự phát triển của y học hiện đại, các kiến thức về cấp cứu cũng như về hồi sức tích cực cũng cần được cập nhật và cần được thể hiện bằng những kinh nghiệm và các công trình nghiên cứu về cấp cứu và hồi sức đã được thực hiện ở Việt Nam.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cấp cứu ban đầu : Sách đào tạo điều dưỡng trung cấp / Nguyễn Mạnh Dũng (Chủ biên); Tống Vĩnh Phú
H. : Y học, 2008
99 tr. ; 27 cm.

Sách Cấp cứu ban đầu được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Bộ Y tế trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo lâu năm và tâm huyết vói công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách trang bị những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành điều dưỡng cho học sinh hệ điều dưỡng trung cấp tại Trường đại học Điều dưỡng Nam Định.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Cấp cứu ngoại khoa tiêu hóa / Trần Thiện Trung
Tp. HCM : Y học, 2003
340 tr. ; 21 cm.

Cấp cứu ngoại khoa luôn là vấn để thời sự, cấp thiết không những của phẫu thuật viên mà còn là của tất cả những người làm công tác y tế. Những năm trước đây của thế kỷ trước, Nhà xuất bản Y học đã ấn hành quyển Cấp cứu ngoại khoa, nhưng trải qua thời gian dài vói những tiến bộ trong y học nội dung cũng như sự phát triển của ngành ngoại khoa nước ta nói riêng, chúng tôi biên soạn lại quyển cấp cứu ngoại khoa với sự tham gia của nhiều phẫu thuật viên chuyên khoa có kinh nghiệm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)