Dòng Nội dung
1
Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam / Lê Huy Bá; Nguyễn Xuân Hoàn, Đinh Đại Gái, Thái Vũ Bình, Võ Đình Long
H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2018
1213 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách gồm 34 chương đề cập những vấn đề ảnh hưởng của nhiều tác nhân lên môi trường nông nghiệp và nông thôn Việt Nam như thóa hóa đất trồng, phèn chua, mặn hóa...
Đầu mục:1

2
Bộ công cụ lao động của nông dân vùng trung du Phú Thọ trước thế kỷ XXI và hiệu quả của nó đối với đời sống con người / Vũ Kim Biên
H. : Khoa học xã hội, 2015
207 tr. ; 21 cm.

Tìm hiểu cách chế tạo các loại công cụ và cách sử dụng để làm ruộng, nương, khai thác lâm sản, đánh bắt cá tôm, săn bắt muông thú, thu hoạch chế biến thóc gạo...
Đầu mục:1

3
Greenhouse gardening : A beginners guide to growing fruit and vegetables all year round / Jason Johns
H. : Amazon Digital Services LLC, 2019
152 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1

4
5