Dòng Nội dung
1
Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001
291 tr. ; 24 cm

Thiết lập mô hình trường điện từ. Các phương pháp giải tích nghiên cứu trường điện từ. Phương pháp mạch từ không gian thay thế. Nguyên lý cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn và các hàm gần đúng. Các phương pháp số sử dụng trong phương pháp phần tử hưũ hạn. Một số chương trình phân tích và thiết kế thiết bị điện từ theo phương pháp phần tử hữu hạn.
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001
291 tr. ; 24 cm.

Thiết lập mô hình trường điện từ. Các phương pháp giải tích nghiên cứu trường điện từ. Phương pháp mạch từ không gian thay thế. Nguyên lý cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn và các hàm gần đúng. Các phương pháp số sử dụng trong phương pháp phần tử hưũ hạn. Một số chương trình phân tích và thiết kế thiết bị điện từ theo phương pháp phần tử hữu hạn.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Kỹ thuật điện
H. : Xây dựng, 2012
122 tr. ; 27 cm.

Trình bày các khái niệm cơ bản về mạch điện, dòng điện xoay chiều hình sin, các phương pháp phân tích mạch điện, mạch điện xoay chiều 3 pha chế độ xác lập hình sin và máy điện. Hướng dẫn dùng phần mềm Matlab để giải mạch điện và giới thiệu phần mềm mô phỏng dùng để thực nghiệm các bài thí nghiệm
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình kỹ thuật điện / Nguyễn Trọng Thắng, Lê Thị Thanh Hoàng
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
221 tr. ; 24 cm.

Trình bày những kiến thức cơ bản về mạch điện, phương pháp tính toán mạch điện, dòng điện xoay chiều hình sin một pha và ba pha; nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các loại máy điện kèm ví dụ cụ thể và bài tập ứng dụng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình truyền động điện : Sách dùng trong các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp và hệ cao đẳng kỹ thuật / Bùi Đình Tiếu
2008
215 tr. ; 24 cm.

Sách trình bày các đặc tính cơ bản của truyền động điện, động cơ điện
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)