Dòng Nội dung
1
Biochemical, physiological, and molecular aspects of human nutrition / Martha H. Stipanuk, Marie A. Caudill
St. Louis, Mo : Elsevier, 2019
959 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Các phương pháp và kỹ thuật hóa sinh sử dụng trong xét nghiệm y khoa. Lê Thị Mai Dung Tập 1 /
Tp. Hồ Chí Minh : Y học, 2020
143 tr. ; 26.5 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

3
Giáo trình Hóa sinh / Đỗ Đình Hồ (Chủ biên), Nguyễn Thị Hảo, Đông Thị Hoài An, Trần Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Liên, Trần Thanh Lan Phương, Lê Xuân Trường, Đỗ Thanh Thủy (Đồng biên soạn)
Tp. HCM, 1998
315 tr. ; cm.
Đại học Y dược TP. HCM
Cuốn sách này thuộc về những sách Y học cơ sở được giảng dạy trong những năm đầu của sinh viên Y. Nó giúp cho sinh viên có những kiến thức hóa sinh cơ sở cần thiết để hiểu bản chất của sự sống và các hoạt động sống của cơ thể, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên hiểu những môn học kế tiếp.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Tạ Thành Văn
Hà Nội : Y học, 2018
439 tr. ; 27 cm.
Đại Học Y Hà Nội
Cuốn sách gồm hai phần chính: Cấu tạo và chuyển hóa chất; hóa sinh tế bào, mô và các cơ quan...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:69) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

5
Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Tạ Thành Văn, Đặng Thị Ngọc Dung
Hà Nội : Y học, 2020
473 tr. ; 27 cm.
Trường Đại Học Y Hà Nội
Cuốn sách gồm hai phần chính: Cấu tạo và chuyển hóa chất; hóa sinh tế bào, mô và các cơ quan...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)