Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học kết cấu : Hệ siêu tĩnh, Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên 2 /
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2000
232 tr. ; 24 cm.

Gồm phần đề bài, phần bài giải đáp số có chỉ dẫn cách giải và bài giải về cơ học kết cấu
Đầu mục:1

2
Bài tập vẽ kĩ thuật xây dựng, Nguyễn Quang Cự, Đặng Văn Cứ, Đoàn Như Kim Tập 1 /
H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
127 tr. ; 27 cm.

Gồm các bài tập bổ trợ và bài tập chính thức liên quan đến những kiến thức cơ bản về vẽ kĩ thuật xây dựng như: các tiêu chuẩn cơ bản về thiết lập bản vẽ, cách vẽ hình học và biểu diễn vật thể.
Đầu mục:1

3
Bài tập vẽ kĩ thuật xây dựng, Nguyễn Quang Cự, Đặng Văn Cứ, Đoàn Như Kim Tập 2 /
H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
107 tr. ; 27 cm.

Sách bao gồm những bài tập liên quan đến bản vẽ công trình như : bản vẽ công trình giao thông, thủy lợi, công trình biển...Trong mỗi bài tập đều có phần hướng dẫn sử dụng chương trình AutoCad để thiết lập các bản vẽ công trình.
Đầu mục:1

4
5
Chất lượng móng cọc : Quản lý và đánh giá / Nguyễn Bá Kế, Nguyễn Hữu Đẩu
Giao thông vận tải miền trung, 2001
372 tr. ; 27 cm.

Kiểm soát chất lượng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn, kiểm soát chất lượng cọc thép, chất lượng cọc khoan nhồi, phương pháp siêu âm và truyền ống....
Đầu mục:1