Dòng Nội dung
1
Hóa Sinh Y học / Đỗ Đình Hồ
H. : Y học, 2007
198 tr. ; 27 cm.
Đỗ, Đình Hồ
Nội dung tài liệu trình bày các kiến thức cơ bản về hoá học glucid, lipid, protid, porthyrin, hemoglobin, acid nucleic, vitamin, enzym, hormon và quá trình chuyển hoá các chất, chuyển hoá năng lượng... trong cơ thể người
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hóa sinh y học / Đỗ Đình Hồ (Ch.b); và Cộng sự
TPHCM : Y học, 2005
481 tr. ; cm.
Đại học Y dược TPHCM – Bộ môn Hóa sinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Hóa Sinh Y học / Lê Xuân Trường, Đỗ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Băng Sương, Lâm Vĩnh Liên, Bùi Thị Hồng Châu, Trần Ngọc Minh, Hoàng Hiếu Ngọc
H. : Y học, 2015
475 tr. ; 27 cm.
Lê, Xuân Trường
Nội dung tài liệu trình bày các kiến thức cơ bản về hoá học glucid, lipid, protid, porthyrin, hemoglobin, acid nucleic, vitamin, enzym, hormon và quá trình chuyển hoá các chất, chuyển hoá năng lượng... trong cơ thể người
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:71) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)