Dòng Nội dung
1
Writing Japanese katakana : an introductory Japanese language workbook / Jim Gleeson
Tokyo : Tuttle Publishing, 1996
80 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1

2
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em : Ban hành kèm theo quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Y Tế / Kim Phượng (Tuyển chọn và hệ thống)
Tp. HCM : Hồng Đức, 2015
802 tr. ; 27 cm.

Nhằm nâng cao năng lực khám, chuẩn đoán và điều trị bệnh trẻ em, Bộ Y tế đã ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em, kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường học trong việc cập nhật và thực hiện hướng dẫn mới của Bộ Y tế.
Đầu mục:1

3
Area handbook for Japan / Donald P. Whitaker, Geogre E.Aurell
Washington : Foreign Area Studies, 1969
628 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1

4
Au Viet nam : guide visa / Hervé Beaumont
H. : Hachette, 1995
206 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:1

5
Cambodge country guide
Pari : Une selection Planete
426 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:1