Dòng Nội dung
1
An toàn thực phẩm và ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên thực phẩm / Trần Đáng
Hà Nội : Y học, 2020
395 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Dịch tễ học ký sinh trùng y học : Giáo trình giảng dạy sau đại học / PGS.TS. Trần Thanh Dương; và Cộng sự
Y học, 2015
487 tr. ; cm.
Bộ Y tế - Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung Ương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Giáo trình Ký sinh trùng y học / Nhữ Thị Hoa, Trần Thị Hồng, Ngô Hùng Dũng,...
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
422 tr. ; cm.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bộ môn ký sinh - vi nấm học

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

4
Giáo trình thực tập Ký sinh trùng Y học / Lê Đức Vinh
Tp. HCM : Y học, 2017
96 tr. ; 21 cm.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bộ môn ký sinh vi nấm học

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

5
Giáo trình thực tập Ký sinh trùng Y học / Trần Thị Hồng (Chủ biên), Nhữ Thị Hoa, Lê Đức Vinh, Hoàng Thúy Hằng, Hồ Thị Hoài Thu, Lưu Mỹ Phụng, Nguyễn Đức Hòa
Tp. HCM : Y học, 2015
96 tr. ; 21 cm.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Trong điều kiện thuận lợi về môi trường, xã hội cũng như tập quán sinh hoạt của con người và cộng đồng, sự tương tác giữa cơ thể người với các sinh vật gây bệnh có nhiều khả năng xảy ra và dẫn đến bệnh. Cơ hội tương tác đó tăng theo khuynh hướng phát triển kinh tế - xã hội chưa đồng đều trên cả nước. Những bệnh lý ký sinh trùng liên quan đến vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường vẫn phổ biến ở nhiều vùng trồng trọt, chăn nuôi. Sự thay đổi tập quán ăn uống tại các thành thị, sự mất cân bằng sinh thái từ nhiều nguyên nhân cũng góp phần vào ti lệ mới mắc cùa các trường hợp bệnh động vật ký sinh và các đợt dịch do động vật chân khớp gây ra. Mặt khác, nhiễm ký sinh trùng cơ hội đang song hành với sự gia tăng của các bệnh gây suy giảm miễn dịch. Vì vậy, những kiến thức, kỹ năng liên quan đến các bệnh ký sinh trùng phổ biến ờ Việt Nam cần được giới thiệu cho sinh viên Y2 ừong phạm vi ứng dụng - Ký sinh học Lâm sàng và Ký sinh học Dịch tễ - hơn là Ký sinh học Cơ bản, nhằm hình thành sự lưu ý của các em đến bệnh ký sinh trùng khi thực hành tại bệnh viện. Đi kèm với giáo trình này, Bộ môn đã xuất bản giáo trình thực tập với sự mô tả cụ thể hơn về cấu trúc nhận diện ký sinh trùng.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)