Dòng Nội dung
1
Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí / Thu Thảo (tập hợp và hệ thống)
H. : Lao động, 2010
654 tr. ; 28 cm.

Chiến lược quốc gia chống tham nhũng đến năm 2020; Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và trụ sở làm việc; quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3)

2
Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành / Nhóm Trí Thức Việt biên soạn
H. : Thời đại, 2013
602 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu hệ thống các thông tin cơ bản về 63 tỉnh thành; cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về tỉnh, thành được giới thiệu: Khái quát ngắn gọn về vị trí địa lý, các đơn vị hành chính, dân số, dân tộc, văn hóa - du lịch...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)

3
Văn hóa đồng bằng Nam bộ di tích kiến trúc cổ / Võ, Sĩ Khải
H. : khoa học xã hội, 2002
426 tr. ; 24 cm.

Tỏng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề kiến trúc ở đồng bằng Nam Bộ, di tích kiến trúc, di vật, truyền thống và không gian văn hóa, xã hội của các di tích kiến trúc ở đồng bằng Nam Bộ
Đầu mục:1

4
Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1994
492 tr. ; 25 cm.

Những vấn đề kinh tế hiện đại của Việt Nam: Điều chỉnh và tăng trưởng, quyền sở hữu và kết cấu hạ tầng pháp lý. Cải cách doanh nghiệp, ngân hàng và lao động. Vấn đề ngoại thương, đầu tư, giao thông vận tải, năng lượng, nhân lực, bảo hiểm ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)

5
Vietnam, Cambodia, Laos & Northern Thailand / Philip Tang, Ray Nick, Bloom Greg
Victoria : Lonely Planet, 2017
575 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:1