Dòng Nội dung
1
Văn hóa đồng bằng Nam bộ di tích kiến trúc cổ / Võ, Sĩ Khải
H. : khoa học xã hội, 2002
426 tr. ; 24 cm.

Tỏng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề kiến trúc ở đồng bằng Nam Bộ, di tích kiến trúc, di vật, truyền thống và không gian văn hóa, xã hội của các di tích kiến trúc ở đồng bằng Nam Bộ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Chủ thể sáng tạo tranh kính Nam Bộ / Huỳnh Quang Cường, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Trần Anh Hào, Phạm Thị Thanh Thúy
2020
86 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Diện mạo văn học dân gian Nam Bộ. Nguyễn Văn Hầu T.2 /
Tp. HCM : Trẻ, 2004
429 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Đồ án tốt nghiệp: Trung tâm sinh hoạt và lễ hội dân gian cộng đồng trẻ thơ Nam Bộ / Phạm Thanh Sơn; Võ Ngọc Hùng (GVHD)
TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019
73 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Đờn ca tài tử Nam bộ / Võ Trường Kỳ
H. : Văn hóa thông tin, 2013
519 tr. ; 21 cm.
Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Tìm hiểu đất và con người Nam Bộ, nguồn gốc phát sinh dòng âm nhạc tài tử Nam Bộ, phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ, quá trình hình thành hệ thống bài bản đờn ca tài tử Nam Bộ, giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, bảo tồn và phát triển giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)