Dòng Nội dung
1
Chiến lược và chiến thuật quảng bá Marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung
Tp.HCM : Giao thông vận tải, 2009
230 tr. ; 24 cm

Cuốn sách này giới thiệu các chiến lược và chiến thuật quảng bá tiếp thị Du lịch, đặc biệt trong kỷ nguyên mới, với tiếp thị trực tuyến dựa trên công nghệ máy tính mạng Internet và thương mại điện tử, tạo sự biến chuyển mạnh mẽ trong việc quảng bá, quảng cáo, truyền thông, phân phối dịch vụ Du lịch, các giao dịch Du lịch (Hàng không, nhà hàng, khách sạn, đăng ký vé, du lịch kinh doanh).
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chiến lược và chiến thuật quảng bá Marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung
Thành phố Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải, 2009
24 cm

Cuốn sách này giới thiệu các chiến lược và chiến thuật quảng bá tiếp thị Du lịch, đặc biệt trong kỷ nguyên mới, với tiếp thị trực tuyến dựa trên công nghệ máy tính mạng Internet và thương mại điện tử, tạo sự biến chuyển mạnh mẽ trong việc quảng bá, quảng cáo, truyền thông, phân phối dịch vụ Du lịch, các giao dịch Du lịch (Hàng không, nhà hàng, khách sạn, đăng ký vé, du lịch kinh doanh).
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chiến lược và chiến thuật quảng bá Marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung
Thành phố Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải, 2009
24 cm

Cuốn sách này giới thiệu các chiến lược và chiến thuật quảng bá tiếp thị Du lịch, đặc biệt trong kỷ nguyên mới, với tiếp thị trực tuyến dựa trên công nghệ máy tính mạng Internet và thương mại điện tử, tạo sự biến chuyển mạnh mẽ trong việc quảng bá, quảng cáo, truyền thông, phân phối dịch vụ Du lịch, các giao dịch Du lịch (Hàng không, nhà hàng, khách sạn, đăng ký vé, du lịch kinh doanh).
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình marketing căn bản / GS.TS. Trần Minh Đạo
Đại học kinh tế Quốc Dân, 2014
360 tr. ; cm.
Đại học kinh tế Quốc Dân – Khoa Marketing

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Giáo trình marketing căn bản / Trần Minh Đạo
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
407tr. ; 21cm.

Trình bày bản chất, hệ thống thông tin, môi trường Marketinh và hành vi khách hàng; phân đoạn thị trường và định vị sản phẩm. Các chính sách sản phẩm, giá, phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp. Vấn đề quản trị chiến lược Marketing.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)