Dòng Nội dung
1
Bài giảng lâm sàng tai mũi họng / Nguyễn Hữu Khôi
H. : Y học, 2007
226 tr. ; 26 cm.

Bài giảng lâm sàng tai mũi họng gồm có bài giới thiệu về chuyên khoa tai mũi họng và 18 bài giảng lâm sàng với nội dung chủ yếu là hướng dẫn lâm sàng từ cách tiếp cận bệnh nhân, phát hiện các triệu chứng đến cachs xử lý các cấp cứu thường gặp trong TMH.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Các phẫu thuật thông thường tai mũi họng - Phần tai,. Lê Văn Lợi Tập 1 /
H. : Y Học, 2002
176 tr. ; 22 cm.

Cuốn “Các phẫu thuật thông thường tai mũi họng” gồm 3 tập: Tập I: Các phẫu thuật tai, Tập II: Các phẫu thuật họng – thanh – thực quản, Tập III: Các phẫu thuật mũi xoang. Chủ yếu dùng cho giảng dạy chuyên khoa, nhằm đào tạo những bác sĩ chuyên khoa của ngành. Cuốn sách bao gồm những bài giảng về kỹ thuật và phẫu thuật mang tính chất cơ bản và kinh điển đối với những bệnh thông thường mà một người thầy thuốc chuyên khoa TMH thường gặp và có trách nhiệm giải quyết. Cuốn sách này còn có thể dùng cho các sinh viên y khoa đi thực tập bởi vì họ có thể tìm thấy ở đây những điểm cơ bản trong điều trị phẫu thuật các bệnh thông thường TMH.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cẩm nang tai mũi họng / A.G. Licatrep; Vũ Sản (dịch); Lương Sĩ Cần (hiệu đính)
H. : Y học, 1999
495 tr. ; 21 cm.

Nội dung cẩm nang cung cấp các kiến thức liên quan đến các bệnh tai mũi họng như viêm họng, viêm mũi xoang, viêm tai giữa, ung thư vòm họng, viêm thanh quản, chảy máu mũi,..và các phuong pháp thăm khám chuyên khoa.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cẩm nang thực hành tai mũi họng. Bộ môn tai mũi họng trường Đại học Y Dược Tp.HCM T.1, Tai /
H., 1992
203 tr. ; 21 cm.
Bộ môn tai mũi họng trường Đại học Y Dược Tp.HCM
Mô tả về triệu chứng học, bệnh học Tai mũi họng; Những nguyên lý cơ bản, các điều sai nên tránh...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cấp cứu tai mũi họng / Lê Văn Lợi
H. : Y Học, 2001
505 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách "Cấp cứu tai mũi họng" giúp ích cho người thầy thuốc trong việc xử lý những trường hợp cấp cứu sống người bênh qua cơn nguy hiểm cũng như phục hồi lại các chức năng bị suy yếu hoặc mất đi của họ.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)