Dòng Nội dung
1
Cơ sở truyền động điện / Nguyễn Văn Nhờ
Tp. HCM : Đại học Quốc Gia Tp. HCM, 2016
326 tr. ; 24 cm.

Quyển "Cơ sở truyền động điện" của Bộ môn Cung cấp điện, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được biên soạn với mục đích làm tài liệu tham khảo phục vụ môn học Truyền động điện, Điều khiển máy điện.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình điện công trình / Trần Thị Mỹ Hạnh
H. : Xây dựng, 2005
326 tr. ; 27 cm.

Khái niệm chung về môn học điện công trình; Giới thiệu về các loại thiết bị điện cơ bản trong công trình-phụ tải điện công trình. Nguồn điện của công trình. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống điện: Chống xét cho công trình kiến trúc. An toàn cung cấp và sử dụng điện. Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện cho công trình.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình điện công trình / Trần Thị Mỹ Hạnh
H. : Xây dựng, 2015
325 tr. ; 27 cm.

Khái niệm chung về môn học điện công trình; Giới thiệu về các loại thiết bị điện cơ bản trong công trình-phụ tải điện công trình. Nguồn điện của công trình. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống điện: Chống xét cho công trình kiến trúc. An toàn cung cấp và sử dụng điện. Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện cho công trình.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình điện công trình / Trần Thị Mỹ Hạnh
H. : Xây dựng, 2005
326 tr. ; 27 cm.

Khái niệm chung về môn học điện công trình; Giới thiệu về các loại thiết bị điện cơ bản trong công trình-phụ tải điện công trình. Nguồn điện của công trình. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống điện: Chống xét cho công trình kiến trúc. An toàn cung cấp và sử dụng điện. Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện cho công trình.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình Kỹ thuật điện
H. : Xây dựng, 2012
122 tr. ; 27 cm.

Trình bày các khái niệm cơ bản về mạch điện, dòng điện xoay chiều hình sin, các phương pháp phân tích mạch điện, mạch điện xoay chiều 3 pha chế độ xác lập hình sin và máy điện. Hướng dẫn dùng phần mềm Matlab để giải mạch điện và giới thiệu phần mềm mô phỏng dùng để thực nghiệm các bài thí nghiệm
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)