Dòng Nội dung
1
Case studies in immunology : a clinical companion / Raif Geha, Luigi Notarangelo
London : Garland Science, 2016
385 tr. ; cm.

Case Studies in Immunology presents major topics of immunology through a selection of clinical cases that reinforce and extend the basic science. Each case history is preceded by essential scientific facts about the immunological mechanisms of that specific disorder. The cases themselves demonstrate how immunological problems are deconstructed in the clinic and each one is followed by a concise summary of the clinical finding with questions that serve as discussion points.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Diagnostic immunohistochemistry : Theranostic and genomic applications / David J. Dabbs
Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 2019
932 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Hỏi đáp về bệnh sida (aids) / Nguyễn Đức Toàn
H. : Y học, 2001
55 tr. ; 19 cm.

51tr : ảnh ; 19cm Tóm tắt Gồm 10 câu hỏi có kèm lời giải đáp về căn bệnh Sida (AIDs), giúp người đọc hiểu và biết cách phòng chống căn bệnh thế kỷ này
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Miễn dịch Đề kháng Ký chủ : Giáo trình dành cho Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa / B.s.: Cao Minh Nga, Trần Thị Huệ Vân (ch.b.), Phan Anh Tuấn...
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
408 tr. ; cm.
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. Module Miễn dịch Đề kháng Ký chủ
Cung cấp kiến thức cơ bản về vi khuẩn; virus; vi nấm; kí sinh trùng; hậu quả do tác động qua lại giữa ký chủ và vi sinh vật; vận dụng mối tương tác giữa vi sinh vật và ký chủ trong điều trị và phòng ngừa bệnh nhiễm vi sinh vật
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:46)

5
Miễn dịch đề kháng ký chủ : Giáo trình dành cho chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa / PGS.TS.BS. Cao Minh Nga; TS.BS. Trần Thị Huệ Vân; và Cộng sự
Đại học Quốc gia TPHCM, 2022
394 tr. ; cm.
Đại học Y dược TPHCM – Khoa Y – Module Miễn dịch Đề kháng Ký chủ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)