Dòng Nội dung
1
101 tư vấn pháp luật thường thức về đất đai / Nguyễn Văn Khôi
H. : Thanh niên, 2018
214 tr. ; 21 cm.

Khái quát về các vấn đề liên quan đến đất đai; các vấn đề cơ bản của pháp luật về đất đai...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
782 nội dung so sánh Bộ luật hình sự 1999 đã sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 34 văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất 2014
H. : Hồng Đức, 2014
479 tr. ; 28 cm.

Tác giả đã biên soạn một cách tỷ mỷ, khoa học và công phu với 782 đề mục so sánh và đối chiếu toàn diện Bộ luật hình sự 1999 và Bộ luật hình sự 1985....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bình luận khoa học các điều của hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Vũ Văn Nhiêm
H. : Hồng Đức, 2015
397 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ; kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ môi trường...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bộ luật dân sự
Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2016
350 tr. ; 21 cm.

Trình bày các văn bản pháp luật, luật lệ và sắc lệnh, Bộ luật dân sự Việt Nam...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Bộ luật dân sự / Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam
Tp. HCM : Chính trị Quốc gia, 2016
350 tr. ; 21 cm.
Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam
Nội dung cuốn sách gồm – Toàn văn Bộ luật tố tụng dân sự gồm mười phần, 42 chương với 509 điều, trong đó quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự và thủ tục để khởi kiện, yêu cầu để Tòa án giải quyết, thủ tục công nhận và cho thi hành án các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, v.v.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)