Dòng Nội dung
1
Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc : Theo giáo trình kinh tế học vi mô, Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế / Phạm Văn Minh (Chủ biên), Hồ Đình Bảo, Đàm Thái Sơn
H. : Giáo dục, 2009
156 tr. ; 24 cm.

Trong cuốn sách "Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chọn Lọc" này, các tác giả đã chọn lọc những bài tập phổ biến nhất, thường gặp trong Kinh tế vi mô, được sắp xếp theo trình tự nội dung thống nhất với giáo trình Kinh tế vi mô như: chi phí cơ hội, cung cầu, co giãn, cạnh tranh, độc quyền,..
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Đề cương bài giảng Kinh tế học phát triển / Học viện chính trị quốc gia HCM
Tp. HCM : Lý luận chính trị, 2007
263 tr. ; 21 cm.
Học viện chính trị quốc gia HCM
Tập Đề cương bài giảng Kinh tế học phát triển do tập thể giảng viên khoa Kinh tế phát triển, Học viện chính trị khu vực II thuộc Học viện chính trị quốc gia HCM biên soạn. Cuốn sách đề cập đến những vấn đề cơ bản của nền kinh tế học phát tiển như: tăng trưởng và phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trường; vốn đầu tư với phát triển kinh tế; thương mại-dịch vụ,....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Đô-la hay lá nho : Lột trần cô nàng kinh tế học / Wheelan Charles, Thanh Hương và Bích Ngọc (Dịch)
H. : Lao động - Xã hội, 2008
417 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách của Wheelan bàn về những vấn đề cơ bản của kinh tế học, hay cụ thể hơn, các nguyên lý về nền kinh tế thị trường. Chúng được giới thiệu thông qua việc mổ xẻ các sự kiện, biến cố hay các vấn đề kinh tế cụ thể, gần như thường nhật, theo một cách đơn giản và dễ hiểu. Việc mổ xẻ đó làm cho người đọc dễ dàng “hóa giải” những vấn đề thiết thân, gần gũi của cuộc sống nhưng vốn có vẻ phức tạp, khó hiểu nếu tiếp cận theo kiểu hàn lâm. Qua cách tiếp cận của Wheelan, các nguyên lý, nguyên tắc khô khan của kinh tế học thoát khỏi lớp vỏ khái niệm trừu tượng để hóa thân thành những vấn đề của chính đời sống thực tiễn.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Dự báo thế thương trường thế kỷ XXI / Hoàng Ân Chính; Tô Nguyệt Hoa (dịch)
H. : Văn hóa thông tin, 2004
400 tr. ; 21 cm.

Sách chọn lọc và phân tích một số thành công điển hình của một số công ty nổi tiếng trên thế giới nhằm giúp cho độc giả hiểu được để chủ động đối mặt với những thách thức trong thế kỷ XXI.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Economics : Course companion / Jocelyn Blink, Ian Dorton
New York : Oxford university press, 2012
426 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)