Dòng Nội dung
1
Bài giảng: Cơ học căn bản : Chỉnh hình răng mặt / ThS. Nguyễn Xuân Nhi
Tp.HCM
58 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Bài tập cơ học :. Tĩnh học và động học, / Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Nhật Lệ Tập 1 / :
H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
348 tr. ; 21 cm.

Trình bày cơ sở lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập về bài toán phẳng (một vật và hệ vật), bài toán không gian, bài toán ma sát, bài toán tìm trọng tâm, chuyển động của điểm, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, chuyển động song phẳng của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một điểm cố định, hợp chuyển động của điểm và của vật
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập cơ học. ĐHQT Hồng Bàng 2, động lực học /
H. : Giáo Dục Việt Nam, 2013
291 tr. ; 20,5 cm.

Nêu lên các cơ sở lý thuyết và các dạng bài toán tương ứng liên quan về phương trình phân chuyển động của chất điểm, các định lỹ tổng quát của động lực, cân bằng của cơ hệ không tự do, phương pháp tĩnh hình học động lực động lực học vật rắn....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Các bài giảng về cơ nhiệt / Nguyễn Nhật Khanh
H. : Đại học quốc gia Tp.HCM, 2000
200 tr. ; 21 cm.

Trình bày động lực chất điểm, các động lực bảo toàn trong cơ học, nguyên lý động lực học....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ học :. Tĩnh học và động học, / Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Khang 1 / :
H. : Giáo dục, 2013
183 tr. ; 21 cm.

Trình bày các khái niệm cơ bản về tĩnh học và động học. Sau mỗi phần có các câu hỏi ôn tập.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)