Dòng Nội dung
1
Bài tập vật lý đại cương 2 : Điện - Từ - Quang (Tóm tắt lý thuyết bài tập có hướng dẫn giải - Câu hỏi trắc nghiệm) / Nguyễn Thành Vấn
Tủ sách ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. HCM
304 tr. ; cm.

Trình bày tóm tắt lý thuyết cùng một số bài tập có hướng dẫn giải và các câu hỏi trắc nghiệm về vật lí đại cương, bao gồm các nội dung: Điện trường tĩnh và từ trường tĩnh trong chân không, điện môi - từ môi, cảm ứng điện tử - trường điện từ cùng các vấn đề về giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập vật lý đại cương A1 / Trần Văn Lượng; Huỳnh Quang Linh, Lý Anh Tú, Trần Thị Ngọc Dung...(Tham gia biên soạn)
H, : Lưu hành nội bộ, 2018
472 tr. ; 24 cm.

Trình bày động học chất điểm, cơ học hệ chất điểm, các định luật thí nghiệm về chất khí...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập vật lý đại cương A2 / Trần Văn Lượng
H, : Lưu hành nội bộ, 2018
413 tr. ; 24 cm.

Trình bày trường điện từ, dao động và sóng cơ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối hẹp...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Các lực trong tự nhiên / V. Grigôriev, G. Miakisev; Ngô Đặng Nhân (Người dịch)
H. : Khoa học kỹ thuật, 2002
527 tr. ; 21 cm.

Thoạt nhìn, bức tranh về các tương tác trong tự nhiên duongf như rất phức tạp. Song mọi sự đa dạng của chúng đều qui về một số không lớn lắm những lực cơ bản...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Vật lí đại cương Các nguyên lí và ứng dụng : Tập 1: Cơ học và nhiệt học / Trần Ngọc Hợi (Ch.b); Phạm Văn Thiều
Giáo dục, 2006
515 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)