Dòng Nội dung
1
An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm : An toàn sinh học cấp 2 / GS.TS. Nguyễn Trần Hiển; TS. Nguyễn Thanh Thủy; và Cộng sự
Hà Nội, 2022
128 tr. ; cm.
Viện vệ sinh dịch tể Trung Ương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa : Sách dùng đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo liên tục cán bộ y tế / TS. Trần Hữu Tâm; và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2020
177 tr. ; cm.
Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm TP.HCM

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm Y khoa : Sách dùng đào tạo liên tục cán bộ y tế / Trần Hữu Tâm (Chủ biên), Trương Quân Thụy, Võ Ngọc Nguyên
Tp. HCM : Y học, 2016
158 tr. ; 27 cm.

Sách sẽ giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý chất lượng xét nghiệm cho những cán bộ liên quan.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)