Dòng Nội dung
1
Nâng cao sức mạnh tinh thần : Tiếp tục thăng tiến / Margaret Pinkerton; Nguyễn Đình Vịnh (dịch)
H. : Tổng hợp TP.HCM, 2017
123 tr. ; 21 cm.

Gồm nhiều bài viết khám phá về cuộc sống giúp con người suy nghĩ tích cực, nâng cao sức mạnh tinh thần, góp phần tăng cường sức khoẻ và hạnh phúc trong cuộc sống
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Psychology : Developed specifically for the IB diploma / Law Alan, Christor Halkiopoulos...
New Jersey : Pearson, 2010
402 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
10 câu nói vạn năng : = Ten powerful phrase for positive people : Lời nói tích cực có sức mạnh làm thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn! / Devos Rich; Phương Thảo
T.P. Hồ Chí Minh : Tổng hợp T.P Hồ Chí Minh, 2019
123 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu những lời khuyên đơn giản, tích cực và mang tính xây dựng, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh làm thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp của 10 câu nói cần thiết thể hiện lịch sự, nhã nhặn và thái độ tri ân trong cuộc sống: "Tôi đã sai", "Tôi xin lỗi", "Bạn có thể làm được"...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
A clinical introduction to psychosis : foundations for clinical psychologists and neuropsychologists / Johanna C. Badcock (Editor), Georgie Paulik (Editor)
United Kingdom : Academic Press, an imprint of Elsevier, 2020
712 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
A handbook of human resource management practice / Michael Armstrong
London : Kogan Page, 2006
957 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)