Dòng Nội dung
1
Giáo trình hiểu biết tóm tắt Nội kinh / Nguyễn Trung Hòa
TP. HCM : Hội Y học dân tộc TP. HCM, 1988
326 tr. ; cm.

Giới thiệu Y học cổ truyền
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hiểu biết tóm tắt nội kinh / Nguyễn Trung Hòa
Tây Ninh : hội Y HỌC Dân tộc Tây Ninh, 1986
419 tr. ; cm.

Cuốn sách tổng kết Y học từ thờ xuan thu chiến quốc về trước,.Gồm các chương như sau: Dưỡng sinh, Âm dương ngũ hành, tạng tượng, Kinh lạt, bệnh năng, chẩn pháp, trị pháp.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Nội kinh / GS. Trần Thúy; GS.TS. Nguyễn Nhược Kim; PGS.TS. Vũ Nam
Hà Nội : Y học, 2018
304 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)