Dòng Nội dung
1
Bài giảng Huyết học - truyền máu : Sau đại học / Đỗ Trung Phấn
H. : Y học, 2006
402 tr. ; 27 cm.

Nội dung sách được sắp xếp thành 4 phần.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Huyết học Truyền máu : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / TS.BSCK2. Hà Thị Anh; và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2009
278 tr. ; cm.
Bộ Y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Thực hành huyết học và truyền máu : Kỹ thuật và Lâm sàng / Trần Văn Bé
Tp. HCM : Y học, 2003
415 tr. ; 28 cm.

Sách trình bày tổng quát thực hành Huyết học - Truyền máu về tế bào học, đông máu, miễn dịch truyền máu, định bệnh trên lâm sàng sinh học,...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)