Dòng Nội dung
1
Functional occlusion in restorative dentistry and prosthodontics / Iven Klineberg, Steven E. Eckert
New York : Elsevier, 2016
270 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

2
Phục hình răng cố định / Trần Thiên Lộc, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Kim Dung
Tp. HCM : Y học, 2015
274 tr. ; 27 cm.

Phục hình răng cố định là một phân môn chuyên sâu của Nha khoa phục hồi. Thành công trong thực hành nha khoa nói chung, trong việc thực hiện một phục hình cố định nói riêng không phải chỉ từ một chuỗi các kỹ thuật được thực hiện đúng, mà là sự vận dụng một loạt kiến thức và kỹ năng chuyên ngành trên từng đối tượng người bệnh cụ thể, có đặc trưng thể chất và tinh thần, sinh học và xã hội khác nhau. Chính điều này làm cho lâm sáng nha khoa luôn đa dạng, tươi mới và không nhàm chán. Các tác giả của cuốn Phục Hình Răng Cố Định là những giảng viên nhiều kinh nghiệm, đã tập hợp các bài giảng làm nội dung của cuốn sách này. Đối với đồng nghiệp công tác trong lĩnh vực đào tạo và sinh viên RHM, sách có thể dùng để soạn bài giảng và là tài liệu học tập của sinh viên. Người đọc là những nhà thực có thể tìm thấy trong sách các chỉ dẫn bổ ích cho công việc hằng ngày. Cuốn sách giúp gợi nhớ những điều đã được giảng dạy trong nhà trường với những chi tiết giúp thực hiện thành công các phục hồi cho người bệnh.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:47)

3
Phục hình Răng tháo lắp từng phần : Căn bản lâm sàng và kỹ thuật la bô / Corinne Taddéi, Jean Nonclercq
Tp. HCM : Y học, 2009
194 tr. ; 27 cm.

Cuốn sách này đã trình bày toàn cảnh về phục hình răng tháo lắp từng phần, là một tài liệu rất tốt cho học tập và tham khảo về mặt lâm sàng cũng như la bô. Cuốn sách này còn là một thành quả của sự hợp tác giữa Bộ môn Phục hình răng, Khoa răng hàm mặt, Đại học Y dược, Tp. HCM và bộ môn Phục hình răng tháo lắp từng phần của Khoa Nha - Đại học Louis Pasteur, Strasbourg.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:32)

4
Phục hình Răng tháo lắp từng phần : Căn bản lâm sàng và kỹ thuật la bô / Corinne Taddéi, Jean Nonclercq
Tp. HCM : Y học, 2015
194 tr. ; 27 cm.

Cuốn sách này đã trình bày toàn cảnh về phục hình răng tháo lắp từng phần, là một tài liệu rất tốt cho học tập và tham khảo về mặt lâm sàng cũng như la bô. Cuốn sách này còn là một thành quả của sự hợp tác giữa Bộ môn Phục hình răng, Khoa răng hàm mặt, Đại học Y dược, Tp. HCM và bộ môn Phục hình răng tháo lắp từng phần của Khoa Nha - Đại học Louis Pasteur, Strasbourg.
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:27) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:32)

5
Thực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm : Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt ; Mã số : Đ.42.Z.16 / Trần Thiên lộc, Lê Hồ Phương Trang, Nguyễn Thị Cẩm Bình...
Hà Nội : Y học, 2008
222 tr. ; 27 cm.

Tập hợp các bài giảng về phục hình răng tháo lắp toàn hàm. Các yếu tố giải phẫu, phục hình, khám lâm sàng, điều trị tiền phục hình, định hướng, chọn răng, thử hàm, kĩ thuật chuyển hàm sáp thành hàm nhựa acrylic, kiểm tra và những trở ngại xảy ra khi mang phục hình toàn hàm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:49)