Dòng Nội dung
1
Giáo trình bào chế và công nghệ dược II : Dành cho sinh viên dược / Huỳnh Thị Mỹ Duyên
H. : Y học, 2020
215 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bài giảng bệnh học niệu khoa : Tài liệu học tập cho đại học cao học nghiên cứu sinh / Trần Văn Sáng
Minh Hải : Mũi Cà Mau, 2011
242 tr. ; cm.

Các bệnh niệu khoa: Vỡ bàng quang, vỡ niệu đạo, sủi, lao, nhiễm trùng tiết niệu, bướu thận, bàng quang và tiền liệt tuyến
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Bài giảng nhi khoa. Dành cho đào tạo bác sỹ y khoa / Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thanh Hải T.1 :
H. : Y học, 2019
169 tr. ; 27 cm.
Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung giáo trình gồm 18 bài trình bày các kiến thức về sự phát triển thể chất, tâm thần, vận động, tình hình bệnh tật và tử vong ở trẻ em, nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức chăm sóc sức khỏe trẻ em, chủng ngừa, sữa mẹ và chế độ ăn dặm, nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, đặc điểm bộ máy tiêu hóa trẻ em, đặc điểm hệ tim mạch trẻ em, đặc điểm hệ thần kinh trẻ em,...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Bài giảng nhi khoa. Dành cho đào tạo bác sỹ y khoa / Nguyễn Minh Phương, Trương Ngọc Phước T.2 :
H. : Y học, 2019
169 tr. ; 27 cm.
Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung giáo trình gồm 18 bài trình bày các kiến thức về sự phát triển thể chất, tâm thần, vận động, tình hình bệnh tật và tử vong ở trẻ em, nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức chăm sóc sức khỏe trẻ em, chủng ngừa, sữa mẹ và chế độ ăn dặm, nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, đặc điểm bộ máy tiêu hóa trẻ em, đặc điểm hệ tim mạch trẻ em, đặc điểm hệ thần kinh trẻ em,...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Bài giảng nhi khoa. Dành cho đào tạo bác sỹ y khoa / Nguyễn Minh Phương, Trương Ngọc Phước Tập 2 :
H. : Y học, 2022
179 tr. ; 27 cm.
Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Bộ môn Nhi

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)