Dòng Nội dung
1
Chất lượng móng cọc : Quản lý và đánh giá / Nguyễn Bá Kế, Nguyễn Hữu Đẩu
Giao thông vận tải miền trung, 2001
372 tr. ; 27 cm.

Kiểm soát chất lượng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn, kiểm soát chất lượng cọc thép, chất lượng cọc khoan nhồi, phương pháp siêu âm và truyền ống....
Đầu mục:1

2
Nền và móng : Dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp / Tô Văn Lận
Hà Nội : Xây dựng, 2016
321 tr. ; 27 cm.

Cung cấp các kiến thức cơ bản giúp sinh viên nắm được một số lý thuyết cơ bản và thực hành về tính toán, thiết kế một số loại móng phổ biến thuộc dạng công trình nhà cửa...
Đầu mục:1