Dòng Nội dung
1
Bài giảng dược liệu,. Đại học Dược Hà Nội Tập 2 /
H. : Y học, 1992
339 tr. ; 24 cm.
Đại học Dược Hà Nội
Cuốn " Bài giảng dược liệu" Gồm 2 phần: Phần chung và phần các chương. Phần chung chúng tôi bổ sung nhiều đề mục mới. Phần các chương chúng tôi rút bớt chuong trình "Những cây công nghiepj không có liên quan tơi sy dược" và sắp xếp lại 1 số chương.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình bào chế và công nghệ dược II : Dành cho sinh viên dược / Huỳnh Thị Mỹ Duyên
H. : Y học, 2020
215 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Hỏi đáp - trí thức BÁCH KHOA VỀ ĐỜI SỐNG / Trí Dũng; Thủy Tiên (Biên tập); Ngọc Tiên ( Trình bày); Cẩm Tiên (Sửa và in)
Tp. HCM : Giao thông Vận tải, 2005
318 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách với nhiều câu hỏi và giải đáp về sinh học, đời sống hàng ngày. Cuốn sách giúp độc giả phát hiện ra nhiều điều thú vị mà mình chưa từng biết đến.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Introduction to pharmaceutical analytical chemistry / Stig Pedersen-Bjergaard, Bente Gammelgaard, Trine G. Halvorsen
Hoboken, NJ : Wiley, 2019
520 tr. ; 26 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
100 câu hỏi đáp về sử dụng thuốc gây phóng noãn / Jean Cohen, Jean-Claude Guillat, Jeanine henry - Suchet, Vincent Loffredo; Nguyễn Đức Vy, trần Thị Phương Mai, Phạm Huy Hiền Hào (Đồng biên dịch)
H. : Y học, 1999
97 tr. ; 21 cm.

Vô sinh không chỉ là vấn đề đã và đang được quan tâm ở nước tầm còn là một trong những vấn đề hàng đầu trong chiến lược về sức khỏe, sin sản của thế giới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)