Dòng Nội dung
1
Bài giảng kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Ngọc
H. : Kinh tế Quốc dân, 2008
591 tr. ; 24 cm.

Gồm 4 phần: 1. Mở đầu 2. Lý thuyết cổ điển: các mô hình mô tả nền kinh tế trong dài hạn 3. Nền kinh tế trong ngắn hạn 4, Bàn thêm về những cơ sở kinh tế vi mô nằm sau kinh tế vĩ mô
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Câu hỏi và bài tập Kinh tế vĩ mô / Dương Tấn Diệp
Thống kê, 1996
243 tr. ; 24 cm.

Kinh tế vĩ mô là môn học cơ bản bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Đây là cuốn sách giúp cho độc giả hiểu sâc sắc hơn kiến thức của môn học Kinh tế vĩ mô qua các câu hỏi và bài tập cụ thể.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Kinh tế học vĩ mô / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Trần Phú Tuyết (Hiệu chính)
H. : Thống kê, 2008
327 tr. ; 24 cm.

Nội dung sách đã được sửa đổi, bổ sung nhiều so với lần trước, phù hợp với thực tế phát triển của nền kinh tế thế giới. Trong mỗi chương, các vấn đề cơ bản được trình bày một cách có hệ thống, ngắn gọn dễ hiểu, các định nghĩa chuẩn xác, có nhiều ví dụ thực tế minh hoạ cho phần lý thuyết, sách còn cập nhật nhiều số liệu thống kê về tình hình phát triển kinh tế thế giới. Cuối mỗi chương có phần tóm tắt nội dung và một số bài tập để bạn đọc kiểm tra kiến thức thu nhận được của mình
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Kinh tế học vĩ mô / N. Gregory Mankiw
Singapore : Cengage Learning, 2014
596 tr. ; 24 cm.

Trình bày thị trường hoạt động như thế nào, thị trường và phúc lợi, dữ liệu kinh tế vĩ mô, nền kinh tế thực trong dài hạn...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:35) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Kinh tế học vĩ mô / N. Gregory Mankiw
Singapore : Cengage Learning, 2016
596 tr. ; 24 cm.

Trình bày thị trường hoạt động như thế nào, thị trường và phúc lợi, dữ liệu kinh tế vĩ mô, nền kinh tế thực trong dài hạn...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:1)