Dòng Nội dung
1
10 vạn câu hỏi vì sao về truyền thông và tin học / Tôn Kiến Trung ; Dịch: Phạm Văn Trung, Phượng Sơn
H. : Đà Nẵng, 2004
292tr. ; 19cm.

Giải đáp các câu hỏi mang tính chất chung và chuyên đề về thông tin và tin học như: thông tin là gì; thế nào là công nghiệp thông tin? máy Fax truyền tin như thế nào? v.v...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
4 Essential keys to effective communication : In love, life, work - Anywhere! / Bento C. Leal III
Columbia, SC, 2019
111 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Các loại hình báo chí truyền thông : Sách chuyên khảo / Dương Xuân Sơn
Thông tin và truyền thông, 2016
328 tr. ; cm.

Trình bày có hệ thống các khái niệm, đặc trưng, đặc điểm của truyền thông và truyền thông đại chúng; lịch sử ra đời và phát triển, những ưu điểm và hạn chế, nguyên tắc và phương pháp sáng tạo, xu hướng phát triển riêng của từng loại hình báo chí truyền thông
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Giáo trình an ninh truyền thông / Nguyễn Thị Trường Giang (cb)
H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2023
236 tr. ; 24 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về an ninh truyền thông; nhận diện các nguy cơ đe dọa an ninh truyền thông; cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý của bảo đảm an ninh truyền thông; các nguyên tắc, nội dung và biện pháp bảo đảm an ninh truyền thông; vai trò và trách nhiệm của báo chí, truyền thông trong bảo đảm an ninh truyền thông
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Giáo trình Truyền thông marketing tích hợp (IMC) / Trương Đình Chiến ch.b.
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019
675 tr. ; 24 cm.

Trình bày tổng quan về truyền thông marketing tích hợp; tổ chức hoạt động truyền thông marketing; quá trình truyền thông marketing và các nhân tố ảnh hưởng; nghiên cứu công chúng nhận tin trong hoạt động truyền thông marketing; thiết lập mục tiêu và ngân sách truyền thông marketing; chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketing, kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)