Dòng Nội dung
1
Bài giảng quản trị rủi ro / Phan Thị Thu Hà, Lê Thanh Tâm, Hoàng Đức Mạnh
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019
251 tr. ; 29 cm.

Quyển sách Quản trị rủi ro tài chính được biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy chính thức theo chương trình khung do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quy định đối với sinh viên ngành tài chính ngân hàng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập & bài giải kế toán quản trị / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng
H. : Lao động, 2013
240 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách được biên soạn nhằm các bạn có thể vận dụng tốt nhất những cơ sở lý thuyết đã học của môn học Kế toán quản trị vào những tình huống cụ thể.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm (ch.b.), Trương Đức Lực..
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
171 tr. ; cm.
Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp
Giới thiệu 60 bài tập tình huống, 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kĩ thuật phân tích chiến lược cùng 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chiến lược
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Bốn nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba : Chuyện về thuật lãnh đạo / Patrick Lencioni; Huỳnh Hoa (dịch)
Tp. HCM : Trẻ, 2005
226 tr. ; 21 cm.

Bí quyết và các quy tắc giúp nhà quản trị thành công.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Chiến lược tài chính trong quản trị kinh doanh / Nguyễn Đình Quế
H. : Tài chính, 2008
370 tr. ; 24 cm.

Khái niệm chung về hoạch định chiến lược. Chiến lược tài chính trong quản trị kinh doanh: huy động vốn, tiết kiệm vốn, tối đa hoá lợi nhuận, sử dụng vốn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)