Dòng Nội dung
1
2008 những sự kiện báo chí nổi bật
H. : Thông tấn, 2009
277 tr. ; 24 cm.

Gồm những sự kiện, thông tin nổi bật trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng trong năm 2008: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kĩ thuật, công nghệ...
Đầu mục:1

2
Operations management / William J. Stevenson
New York : McGraw Hill Education, 2015
890tr. ; 25cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)

3
Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1994
492 tr. ; 25 cm.

Những vấn đề kinh tế hiện đại của Việt Nam: Điều chỉnh và tăng trưởng, quyền sở hữu và kết cấu hạ tầng pháp lý. Cải cách doanh nghiệp, ngân hàng và lao động. Vấn đề ngoại thương, đầu tư, giao thông vận tải, năng lượng, nhân lực, bảo hiểm ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)

4
Bài giảng pháp luật kinh tế / Mai Xuân Minh
H.
288 tr. ; 24 cm.

Trình bày tổng quan về luật kinh tế; pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại
Đầu mục:1

5
Bài tập kinh tế quốc tế / Hoàng Thị Chỉnh
H. : Thống kê, 2002
281 tr. ; 21cm.

Nội dung bài tập Kinh tế quốc tế bao gồm những câu hỏi lý thuyết và các dạng bài tập phục vụ cho từng chương . Các câu hỏi lý thuyết giúp sinh viên có thể hệ thống lại toàn bộ nội dung đã trình bày trong Giáo trình Kinh tế quốc tế , đồng thời vận dụng nó để giải quyết một số tình huống nhất định trong thực tế . tất cả các bài tập đều có những lời giải mẫu hoặc đáp số hay hướng dẫn cách giải .Ngoài ra chúng tôi còn đưa 200 câu hỏi trắc nghiệm vừa lý thuyết vừa bài tập có kèm theo đáp án để sinh viên có điều kiện tập luyện và tự kiểm tra kiến thức của mình
Đầu mục:1