Dòng Nội dung
1
Bài giảng phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Minh Hiếu
Huế : Trường Đại học Nông lâm Huế, Dự án hợp tác Việt Nam - Hà Lan, 2009
75 tr. : hình vẽ ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Essentials of research design and methodology / Geoffrey Marczyk, David DeMatteo, David Festinger
Hoboken, N.J : John Wiley & Sons, 2005
290 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2007
209 tr. ; 24 cm.

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học này được biên soạn nhằm trước hết giúp sinh viên học tập những cơ sở lý luận và rèn luyện kỹ năng làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học : Dành cho chương trình chất lượng cao / Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Trung Đông, Nguyễn Văn Phong, Dương Thị Liên Phương
TP.HCM, 2020
55 tr. ; 24 cm.

Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, cơ sở đạo đức khoa học và đánh giá nghiên cứu khoa học
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

5
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học : Tái bản lần thứ 11 / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
207 tr. ; 24 cm.

Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, cơ sở đạo đức khoa học và đánh giá nghiên cứu khoa học
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)