Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận / TS. Lê Thị Hồng Vân
Tp.HCM : Hồng Đức, 2018
360 tr. ; 21 cm.
Đại học Luật TPHCM
Đây là những kỹ năng cần thiết để đem lại cho mỗi người sự thành công trong các công việc học tập, nghiên cứu cũng như các hoạt động giao tiếp xã hội...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình logic học / Hồ Minh Đồng, Nguyễn Văn Hòa
H. : Giáo dục, 1999
176 tr. ; 24 cm.

Sách cung cấp đại cương về logic học; về khái niệm, phán đoán, suy luận; các quy luật logic hình thức cơ bản của tư duy, chứng minh và bác bỏ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Logic học / PGS.TS. Lê Doãn Tá; PGS.TS. Tô Duy Hợp; PGS.TS. Vũ Trọng Dung (Đồng Ch.b)
Chính trị Quốc gia, 2007
337 tr. ; cm.
Học viện chính trị Quốc gia Tp.HCM; Học viện chính trị khu vực I

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Logic - Phi logic trong đời thường và trong pháp luật / Lê Duy Ninh
Tp. HCM : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009
368 tr. ; 21 cm.

Trong tài liệu này, ngoài phần lý thuyết còn có những phần tình huống, bài tập nhằm giúp cho người đọc vận dụng các kiến thức logic đã được tiếp nhận ở phần lý thuyết để giải quyết những tình huống cụ thể
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Logic học đại cương : Giáo trình dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn Như Hải
H. : Đại học Sư phạm, 2015
223 tr. ; 24 cm.

Trình bày khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của logic học; các quy luật cơ bản của logic hình thức...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)