Dòng Nội dung
1
Digital forensics with open source tools / Cory Altheide, Harlan Carvey
Burlington, MA : Syngress, 2011
264 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Dạy và học nghề điện tử kỹ thuật số : Dành cho học sinh - sinh viên các trường dạy nghề và người tự học / Phạm Thanh Đường
Thành Phố Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
326 tr. ; 24 cm.

Trình bày về: những lý thuyết cơ bản của điện tử kỹ thuật số, tối ưu hóa hiệu quả các mạch tổ hợp, cách tạo ra các mạch điện tử kỹ thuật số, các hệ thống số, số học nhị phân sử dụng điện tử kỹ thuật số...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Design for kids : Digital products for playing and learning / Debra Levin Gelman
Brooklyn, NY : Rosenfeld Media, 2014
232 tr. ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Disney stories : Getting to digital / Newton Lee, Krystina Madej
Milton Keynes UK : Springer, 2012
196 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình thực hành kỹ thuật số / Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Trường Duy, Hà A Thồi
H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2018
299 tr. ; 24 cm.

Gồm các bài thực hành hướng dẫn sử dụng bộ thực hành kỹ thuật số, khảo sát cổng logic nand, or, not, and, ex-or, khảo sát và ứng dụng flip flop, mạch đếm Johnson - đếm vòng, thanh ghi dịch...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)