Dòng Nội dung
1
Atlas of fine needle aspiration cytology / Lester J Layfied
New Delhi : Jaypee brothers medical publishers, 2014
377tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Essentials of anatomic pathology. Liang Cheng, David G. Bostwick Volume 1 /
New York : Springer, 2016
973 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Essentials of anatomic pathology. Liang Cheng, David G. Bostwick Volume 2 /
New York : Springer, 2016
975 - 2108 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Fine needle aspiration cytology : diagnostic principles and dilemmas / Gabrijela Kocjan
New Delhi : Jaypee brothers medical publishers, 2006
244 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giải phẫu - Sinh lý : Sách dùng cho các trường trung học y tế / Nguyễn Văn Huy, Lê Bá thúc
H. : Y học, 2011
402tr. ; 27cm.

Đại cương về giải phẫu học và sinh lí học người như: Giải phẫu hệ xương, hệ khớp, hệ cơ, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa... và sinh lí máu, sinh lí tuần hoàn, sinh lí hô hấp, sinh lí sinh sản...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)