Dòng Nội dung
1
100 năm phát triển của tiếng việt
Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 1993
123 tr. ; 19 cm.

Trình bày sự hình thành của chữ Quốc ngữ, những chặn đường phát triển, đặc điểm của tiếng việt, Từ Việt gốc Hán...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập Ngữ pháp tiếng Việt / Đỗ Thị Kim Liên
Huế : Giáo Dục, 2002
435 tr. ; 21 cm.

Bài tập ngữ háp tiếng Việt là giáo trình nhằm trang bị những tri thức thực hành cho sinh viên khoa Ngữ văn thuộc các hệ cử nhân, sư phạm chính quy và tại chức,....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Chính tả Tiếng Việt / Ngô Thanh Loan, Nguyễn Tam Phù Sa
Bến Tre : Lao động, 2008
586 tr. ; 21 cm.

Trình bày cách tra cứu Tiếng Việt để viết đúng chính tả, không bị mắc các khi viết.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ cấu ngữ âm tiếng Việt / Đinh Lê Thư, Nguyễn Văn Huệ
H. : Giáo dục, 1998
213 tr. ; 21 cm.

Đối tượng, vị trí, cơ sở của ngữ âm; Phân loại âm tố về mặt cấu âm, âm học. Âm tiết. Phụ âm đầu. Vần và các yếu tố của nó. Thanh điệu trọng âm và ngữ điệu. Chữ viết và chính tả.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt / Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến
H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
307 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)