Dòng Nội dung
1
Bài tập toán cao cấp đại số tuyến tính và giải tích
Tp.HCM : Trường đại học kinh tế Tp.HCM, 2016
271 tr. ; cm.

Trình bày phần đại số : không gian véc tơ, ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính. Phần giải tích: giới hạn và liên tục của hàm một biến, đạo hàm và vi phân, hàm nhiều biến...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Đại số tuyến tính / Nguyễn Hữu Việt Hưng
Hà Nội, 1999
291 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)


3
Giáo trình toán cao cấp đại số tuyến tính : Dành cho học viên chuyên ngành kinh tế
Tp.HCM : Trường đại học kinh tế Tp.HCM
108 tr. ; cm.

Trình bày mệnh đề toán học và tập hợp, không gian vecto, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Tài liệu ôn tập toán cao cấp đại số tuyến tính và giải tích : Dành cho học viên ôn thi cao học chuyên ngành kinh tế / Phạm Hồng Danh; Tuấn Anh, Đào Bảo Dũng, Nguyễn Văn Nhân...(b.s)
H., 2014
248 tr. ; 21 cm.

Trình bày không gian vectơ; ma trận và định thức; hệ phương trình tuyến tính; giới hạn và hàm số liên tục; đạo hàm và hàm vi phân của một biến...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)