Dòng Nội dung
1
Q Skills for success : Reading and writing / Sarah Lynn T.1
Oxford : Oxford University Press, 2020
190 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Beverage services skills : Hospitality skills series / Lee Perlitz
Australia : CENGAGE, 2017
225 tr. ; 26 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bí quyết học nhanh nhớ lâu / Jonathan Hancock; Nguyễn Đức Nhật, Nguyễn Lê Hoài Nguyên (dịch)
H. : Tổng hợp Tp.HCM, 2017
133 tr. ; 21 cm.

Cung cấp tất cả các thủ thuật, công cụ, phương pháp đơn giản và dễ hiểu để tỏa sáng trong học tập.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Các kỹ năng quản lý hiệu quả : Manager's toolkit / Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu (dịch); Nguyễn Văn Quì (hiệu đính)
Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2006
356 tr. ; 24 cm.

Cung cấp thông tin nền tảng để cải thiện những kỹ năng thiết yếu và hiệu quả mà những nhà quản lý cần phải nắm vững
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cách điều khiển cuộc phỏng vấn : Sách tham khảo nghiệp vụ / Makxim Kuznheshop, Irop Sưkunop; Lê Tâm Hằng, Ngữ Phan (dịch)
H. : Thông tấn, 2006
216 tr. ; 19 cm.

Sách trình bày một cách hệ thống các kỹ năng, thủ pháp , nghệ thuật điều khiển một cuộc phỏng vấn.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)