Dòng Nội dung
1
AutoCad 2017 instructor : A student guide for in - depth coverage of autocad's commands and features / James A. Leach
Mission, KS : Access Code Unique Code Inside, 2016
1249 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình hình họa vẽ kỹ thuật / Trần Hồng Hải (Chủ biên); Thạc Thu Hiền, Lê Thị Thanh Hằng, Vũ Hữu Tuyên, Hoàng Văn Tài, Phạm Thị Mai Anh, Đỗ Việt Anh
H. : Xây dựng, 2018
131 tr. ; 27 cm.
Trần, Hồng Hải
Trình bày những kiến thức cơ bản đến nâng cao vẽ kỹ thuật.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng / Phạm Thị Lan, Trần Thanh Tuấn
H. : Xây dựng, 2016
89 tr. ; 27 cm.

Bao gồm các bài thực hành liên quan tới các bản vẽ công trình: Làm quen với phần mềm AutoCAD, bản vẽ mặt bằng cầu thang đơn giản, bản vẽ dầm bêtông cốt thép 1 và 2, bản vẽ sàn bêtông cốt thép, bản vẽ khung, bản vẽ móng, bản vẽ kết cấu thép, bản vẽ nhà 1, bản vẽ nhà 2
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Vẽ kỹ thuật / Nguyễn Độ
H. : Xây dựng, 2013
175 tr. ; 27 cm.

Giáo trình Vẽ kỹ thuật biên soạn dựa vào những tiêu chuẩn mới nhất của Việt Nam.
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Tập bản vẽ kỹ thuật và kết cấu / Vũ Tiến Đạt
Tp.Hồ Chí Minh : Đại học kỹ thuật, 2000
112 tr. ; 27 cm.

Trình bày bản vẽ cơ khí , bản vẽ tàu thủy và bản vẽ xây dựng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)