Dòng Nội dung
1
15소년 표류기 / 이희갑, 홍성지
계림
175 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cẩm nang tổng hợp về kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên : Tập 1 / Phạm Văn Nhân b.s
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003
389 tr. ; cm.

Hướng dẫn phương pháp, kỹ năng sinh hoạt dã ngoại cho thanh thiếu niên: cắm trại, sinh hoạt tập thể
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi / Hoàng Công Dân
Hà Nội : Thể thao và du lịch, 2020
366 tr. ; 21 cm.

Trình bày những kiến thức phổ quát về thể chất, các bài tập rèn luyện thể chất thiếu nhi và phương pháp rèn luyện thể chất thanh niên như đi bộ, tập chạy cho trẻ em, trò chơi vận động cho trẻ...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên / Nguyễn Văn Siêm
Đại học Quốc gia Hà Nội
45 tr. ; cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học KHXN và Nhân văn

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
신경림 / 신경림 지음
돌베개
231 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)