Dòng Nội dung
1
Bảo hộ lao động trong xây dựng / Bùi Mạnh Hùng
H. : Xây dựng, 2011
376 tr. ; 27 cm.

Những vấn đề chung về bảo hộ lao động. Kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng. Vệ sinh lao động trong xây dựng. Một số chế độ, chính sách về bảo hộ lao động
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện / Trần Quang Khánh
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012
379 tr. ; 27 cm.

Bảo Hộ Lao Động Và Kỹ Thuật An Toàn Điện được biên soạn với mong muốn góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đào tạo đại học và cao đẳng ở nước ta. Cuốn sách gồm 3 module với 11 chương: Module 1: Bảo hộ lao động Module 2: Kỹ thuật an toàn điện Module 3: Kỹ thuật an toàn chống nổ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình bảo hộ lao động / Trịnh Khắc Thẩm
H. : Lao động Xã hội, 2007
395 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)